Kado/bierpakket 12,50
Inhoud:
Vier flesjes speciaal bier
Een paar sokken
Zoutjes